آموزش نصب و تنظیمات شبکه

فیلم آموزش نصب دمو آزمایشی رایسیس
آموزش تنظیمات نصب شبکه رایسیس
فیلم آموزش بازیابی بک آپ

آموزش زیرسیستمهای رایسیس

فیلم آموزش تعریف کدینگ حسابداری
آموزش سیستم حسابداری مالی
فیلم آموزش نحوه ثبت سند ریالی
فیلم آموزش مدیریت کاربران و امنیت سیستم
فیلم آموزش کنترل تولید محصول
فیلم آموزش ایجاد دوره مالی و افتتاحیه

RAYSYS FINANCIAL

تمامی حقوق مادی و معنوی برای رایسیس محفوظ می باشد